• qxif-facebook-square
  • qxif-linkedin
  • qxio-ios-telephone-outline75 42 27 85
  • qxio-ios-email-outlinemail@na-ribe.dk
Arbejdsmiljø- & medarbejderpolitik

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø er i fokus

Medarbejderne i Nørgaard Anlæg er vores vigtigste ressource. Derfor er det helt naturligt, at vi gør alt for at optimere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som er samlet i et omfattende regelsæt omkring arbejdsmiljø samt en detaljeret medarbejderpolitik.

Vi uddanner løbende vores medarbejdere i arbejdsmiljø og sikkerhed, og alle medarbejdere får udleveret nødvendigt sikkerhedsudstyr. Endvidere sørger vi for omhyggelig afskærmning og afdækning hver dag, således at borgere heller ikke kommer til skade. Alle medarbejdere er tillige dækket af en privattegnet sundhedsforsikring.

Tilfredse medarbejdere giver glade partnere og kunder

Udover at drive en virksomhed, hvor sikkerheden er i højsædet under alle forhold, skaber vi tillige en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives både professionelt og socialt. Det kommer ikke mindst gennem et godt arbejdsklima, hvor vi alle respekterer hinanden. Samtidig gælder denne respekt også vores omgivelser, og det er et krav, at alle medarbejdere optræder venligt og professionelt over for kunder, hinanden imellem, samt over for andre, der er involveret i det arbejde vi udfører, herunder i særdeleshed i forhold til beboere i de områder, hvor vi arbejder.

Kort sagt – vi vil være den virksomhed, som medarbejdere hos vores konkurrenter drømmer om at arbejde i. Som vores partnere ønsker at arbejde sammen med, og som borgere oplever, tager mest mulig hensyn til dem.