• qxif-facebook-square
  • qxif-linkedin
  • qxio-ios-telephone-outline75 42 27 85
  • qxio-ios-email-outlinemail@na-ribe.dk
Rådgivning

Struktureret rådgivnings-, planlægnings- & projektforløb

Nørgaard Anlæg har knap 40 års erfaring med store og små entreprenøropgaver, og vi har derfor omfattende viden omkring både projektforløb, anvendelse af nye teknikker samt orientering og koordination med myndigheder, borgere og andre interessenter.

Netop denne store viden bliver værdsat af vores kunder og samarbejdspartnere, da vi allerede i planlægningsfasen kan eliminere mange problemer og forsinkelser samt rådgive om det mest optimale projektforløb. Vi anvender mange ressourcer på at indhente oplysninger om ledningsføring, fald, terrænkoter samt inddrage andre udbydere som f.eks. internet i vores projekt. Dette grundlæggende arbejde er vigtigt for os – og naturligvis også for kunder og samarbejdspartnere – for at levere til aftalt tid, pris og omfang.

Struktureret projektforløb

Mange projekter er ofte meget omfangsrige, og vi lægger stor vægt på at skabe så få gener for trafik og borgere som muligt gennem et struktureret projektforløb, baseret på grundlæggende planlægning og koordinering med alle parter.

Vi sikrer, at alle parter – herunder borgere – får information, indkaldelse til borgermøder samt afsluttende tilfredshedserklæring. I samarbejde med myndighederne foretager vi tydelig skiltning omkring omkørsler, adgangsforhold, o.l.

Under hele forløbet afholder vi byggemøder typisk ugentlig med alle parter ligesom vi afholder vores egne interne statusmøder for at følge projektet tæt hele tiden.
Den detaljerede tidsplan bliver naturligvis ofte udfordret af uforudsete komplikationer, men også på dette område har vi en konstruktiv tilgang til at løse udfordringerne undervejs – uden at det nødvendigvis går ud over den overordnede planlægning.

En værdsat partner

Netop dette strukturerede rådgivnings-, planlægnings- og projektforløb sammen med en kompetent og dedikeret medarbejderstab har skabt succesen hos Nørgaard Anlæg. Dette er udtrykt gennem vores værdier med ”Viden, troværdighed og respekt”, som til stadighed bliver anvendt som rettesnore for de kommende projekter.

Det er derfor ingen tilfældighed, at Nørgaard Anlæg altid får stor ros for deres håndtering af små og store projekter – både fra samarbejdspartnere, bygherrer og borgere.