Bordbia

Kvalitetsstyring og miljøhensyn er en selvfølge hos os

Nørgaard Anlæg Aps har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol, således at det minimum er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 629 af 2. juni 2017.

Vores kvalitetsstyringssystem beskriver følgende emner:

· Organisation
· Kvalitetspolitik / kvalitetsmål
· Dokumentstyring
· Uddannelse og træning
· Udstyr
· Intern audit
· Ledelsens evaluering
· Ekstern audit
· Aftaleindgåelse
· Projekt-, proces- og aftalegennemgang
· Indkøb – produkter og ydelser
· Bemanding af opgaver
· Udførelse og kontrol
· Aflevering
· Afvigelser
· Leverandører

Bygherrer, rådgivere og samarbejdspartnere kan rekvirere vores Kvalitetsstyringsmanual ved henvendelse til vores teknisk ansvarlige medarbejdere: Michael Nørgaard, John Nørgaard, Bo Møller Schmidt og Lars Duborg.

Miljøhensyn er afgørende i projekthåndtering

Hos Nørgaard Anlæg lægger vi utrolig stor vægt på at beskytte miljø og omgivelser. Vores medarbejdere bliver uddannet i altid at tænke – og handle – grønt og miljørigtigt, ligesom vi i projekteringsfasen planlægger den mest miljøvenlige udførelse af projekterne. Hvis muligt vil vi gerne levere området tilbage i bedre stand, end da vi startede. Vi har etableret vores eget jordhåndteringsanlæg (læs mere), hvor vi deponerer og behandler evt. forurenet jord og anlægsmaterialer.

Men miljøhensyn handler ikke kun om håndtering af affaldsmaterialer, men tillige om støj, hensynsfuld optræden og kørsel samt en mængde andre miljøforanstaltninger. Disse foranstaltninger er i dag en helt naturlig del af vores måde at håndtere projekter på i Nørgaard Anlæg.

Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Vores medarbejdere bliver uddannet i altid at tænke – og handle - grønt og miljørigtigt - og med størst mulig hensyntagen til omgivelserne.

Vores medarbejdere bliver uddannet i altid at tænke – og handle - grønt og miljørigtigt, ligesom vi planlægger den mest miljøvenlige udførelse af projekterne

Miljøhensyn handler også om at minimere støj og gener samt sikre hensynsfuld optræden og kørsel