• qxif-facebook-square
 • qxif-linkedin
 • qxio-ios-telephone-outline75 42 27 85
 • qxio-ios-email-outlinemail@na-ribe.dk
Byfornyelse i Aabenraa Bymidte

Byfornyelse i Aabenraa Bymidte – der resulterer i flere butikker og flere borgere i gademiljøet

qxio-ios-arrow-thin-left Tilbage til Referencer

Bygherre: Aabenraa Kommune

Opgaven udført november 2016 – august 2018

Målet for byrådets beslutning om renovering af Aabenraa Bymidte var, at byen skal opleves som en moderne by, præget af sin stærke historie, sammenhængende gaderum og karakterfulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug til gavn for alle byens borgere og besøgende.

Nørgaard Anlæg blev valgt som hovedentreprenør for den særdeles omfattende byfornyelse af Aabenraa´s gamle bymidte. Opgaven bestod af belægningsarbejde med regnvandsafledning i flere gader og pladser, udskiftning af gamle hoved- og stikledninger samt inventar til bymiljø som bænke, gadescene, blomsterkummer, skraldebeholdere, parasoller, m.v.

Selvom det var et omfattende projekt i flere gader og pladser var det afgørende at medføre så få gener for borgere og erhvervsdrivende som muligt. Opgaven blev derfor udført i etaper med hver deres tidsplan, som blev overholdt, således at butikker og borgere oplevede minimale gener.

Projektet indeholdt bl.a. renovering af Rådhusgade, Skibbrogade og Søndergade, en grøn forbindelse mellem Vestergade og byens nye campusområde samt ny-etablering af Søndertorv og Storetorv med plads til udeservering, scene til arrangementer samt byrum med bænke og grønne områder.

Blandt de kreative løsninger er et stræde, som skråner op mod det gamle rådhus, som nu er indrettet som turistkontor. Her har bl.a. en café fået lavet deres nivellerede terrasse samt en afskærmende mur i samme belægningsmaterialer som gaden, hvilket caféejeren selv har betalt. På den måde indgår udeservering som en naturlig og integreret del af bymiljøet.

Andre kreative og smukke elementer i projektet er Storetorv, der har fået nye belægninger i chaussesten og sorte klinker, som markerer selve pladsen, der er omgivet af caféer, restauranter og butikker. Torvet er markeret ved nogle meget høje parasoller og en scene, der bruges til forskellige torvearrangementer. Ved Kirketorvet giver en meget stor rund bænk mulighed for et lille pusterum for byens borgere.

Indhold i projekt:

Projektet omfattede:
 • Bortskaffelse af det eksisterende gademateriale
 • Udskiftning af hoved- og stikledninger, opbygning af regnvandssystem samt brønde
 • Gadebelægning med brosten, chaussesten, klinker, græsarmering, linjedræn, asfalt samt betonfliser med bl.a.
 • Sætning af over 1000 m stålkanter
 • Sætning af 558.900 stk. chaussesten
 • Lægning af 221.950 stk. teglklinker
 • Etablering af plads- og torvemiljøer med scene, bænke, beplantning, m.v.
 • Samarbejde med lokale erhvervsdrivende omkring inddragelse af deres områder i samme materialer
 • Oprettelse af Facebook-side, der løbende orienterer borgere og erhvervsdrivende om projektets fremdrift samt tidsplan. Her kan borgere og erhvervsdrivende desuden få svar på deres spørgsmål om projektet.

Resultat:

Rådhusgade er forvandlet til en indbydende gade, som byder besøgende velkommen til bymidten. Den nedslidte belægning i Skibbrogade og Søndergade er blevet opgraderet, på Søndertorv er et egetræ plantet for at genskabe fortællingen om Fredsegen. På det nye Storetorv har restauratørerne fået mulighed for mere udeservering, og torvet kan nu bruges til byens store arrangementer. Vestergade har fået et mere grønt udtryk og binder på den måde campusområdet sammen med bymidten.

Projektet blev på trods af en stram tidsplan leveret til tiden, og har medført en større tilgang af nye butikker samt mere liv i gaderne, hvilket netop var nogle af de væsentligste formål med projektet.

”Vi har været begunstiget af, at vi har en meget fleksibel entreprenør. Projektet har kørt hen over to vintre, og vi har haft behov for at tage hensyn til butiksindehavere med mere, og her er det gået rigtigt godt, fordi arbejderne tæt på butikkerne er blevet gjort hurtigt, og har ikke bare ligget stille til gene, når der har været dårligt vej.”

Linda Bonde, byplanlægger og Naja Hansen, projektleder & trafikplanlægger, Aabenraa Kommune – til Licitationen 02. marts 2018

”Vi har faktisk oplevet, at renoveringen her giver anledning til, at flere forretninger ønsker at rykke herind, og det er rigtigt godt for nogle af de gamle huse som får et tiltrængt løft.”

Naja Hansen, projektleder & trafikplanlægger, Aabenraa Kommune