• qxif-facebook-square
  • qxif-linkedin
  • qxio-ios-telephone-outline75 42 27 85
  • qxio-ios-email-outlinemail@na-ribe.dk
Kunstgræsbaner

Kunstgræsbaner i Esbjerg, Ribe, Egtved, Kolding, Middelfart og Løgumkloster – en af vores specialkompetencer

qxio-ios-arrow-thin-left Tilbage til Referencer

Bygherre: Forskellige offentlige myndigheder samt lokale idræts- og boldklubber
Opgaverne udført siden 2012 – typisk projekttid: 2-3 mdr.

Idéen med kunstgræsbaner er naturligvis at give medlemmer og boldspillere mulighed for at træne og spille kampe året rundt. Ved anlæg af kunstgræsbaner er det helt afgørende at få bygget det rigtige underlag i en præcis lagdeling med den optimale hældning til bl.a. afvanding, da kunststofbanen i modsat fald ødelægges under brug.
Nørgaard Anlæg har opbygget en specialistviden omkring anlæggelse af kunstgræsbaner, der sikrer et utrolig holdbart resultat, der kan spilles på i utallige år. Vi har således omfattende viden om den helt rigtige opbygning af lag for at skabe en bane, der svarer til de traditionelle græsbaner. Samtidig er vi skånsom mod de omkringliggende baner, da vi blot behøver 2-3 m arbejdsareal udover selve banen.
Nørgaard Anlæg giver gratis rådgivning til den optimale projektbeskrivelse og overslagspris på kunstgræsbaner, således at foreninger kan søge f.eks, kommune eller fondsmidler på et dokumenteret grundlag.

Indhold i projekt:
  • Bortskaffelse af det eksisterende græs og underlag
  • Nedlæggelse af drænsystem
  • Råjord reguleres til optimal faldkote
  • Opbygning af underlag med bundsand, stabilgrus afsluttende med finafretning i special grus
  • Opbygning af kantsten, mastefundamenter til lys samt evt. hegn. Tillige anvendelse af overskydende jord til f.eks. tilskuerpladser, o.l.
  • Nedlægning af kunstgræsbaner, der svejses sammen, og efterfølgende opfyldning med specialfyld

Resultat:
Nørgaard Anlæg har anlagt kunstgræsbaner i bl.a. Sædding-Guldager ved Esbjerg, Ribe, Egtved, Bjert ved Kolding, Middelfart og Løgumkloster, og alle steder matcher kunstgræsbanen de traditionelle græsbaner – selv ved hyppig brug.

Læs mere om anlæg af kunstgræsbaner

Se fotoer af kunstgræsbaner i vores galleri