Bordbia

Lalandia Billund – vej- og parkeringsarealer med landscaping samt nyt poolområde med kæmpe-vandrutchebane

Bygherre: Lalandia
Opgaverne udført 2007 – 2015 (flere uafhængige opgaver)

Lalandia Billund har siden 2007 anvendt Nørgaard Anlæg til en bred vifte af opgaver. Det startede i 2007 med anlæggelse af et komplet vej- og stisystem med parkeringsarealer til et nyt område med 400 feriehuse. Denne opgave inkluderede tillige landscaping samt beplantning af feriehusområdet.
Endvidere varetog Nørgaard Anlæg anlæggelsen af Lalandias indgangs- og parkeringsarealer med asfalt og belægningssten.
Seneste projekt i 2015 drejer sig om udvidelsen af badearealet med større pools og en helt ny enorm vandrutchebane. Opgaven inkluderer således en helt speciel konstruktion med enorme bufferrør med diameter 1,6 m samt cirkulations- og pumperør, som naturligvis er en ny udfordring for os. Samtidig overholder vi den stramme tidsplan, da det nye badeområde naturligvis skal åbne på en allerede for længst fastsat dato.
Under disse projektet har vi arbejdet meget løsningsorienteret på baggrund af en meget stram tidsplan med fastsat deadline for afslutning, hvilket har givet os mulighed for at anvende nye måder at løse opgaverne på i samarbejde med de andre leverandører.

Indhold i projekterne:
Feriehusområde – 2007:
• anlæggelse af vej- og stisystem, parkeringsarealer ved 400 feriehuse
• landscaping med overskydende jord samt beplantning
Lalandia indgangs- og parkeringsarealer – 2009:
• anlæggelse af asfalt- og belægningssten ved indgang- og parkeringsarealer
Nyt poolområde med vandrutchebane – 2015:
• nedlægning af unikt vandcirkulationssystem med enorme bufferrør med diameter 1,6 m samt cirkulations- og pumperør