Bordbia

Stort miljøprojekt med kloakseparering for 250 boliger i Starup ved Haderslev

Bygherre: Forsyningsselskabet Provas og Haderslev Kommune
Opgave udført marts 2013-april 2015

Som led i Haderslev Kommunes miljøplan har Nørgaard Anlæg varetaget et stort kloaksepareringsprojekt i Starup ved Haderslev. Opgaven var at skille regnvand og spildevand, således at regnvand kunne ledes direkte ud i Haderslev Fjord, og udelukkende kloakvand til kommunens rensningsanlæg. Målet er dermed at begrænse udledningen af kvælstof i fjorden samt at optimere kapaciteten i rensningsanlægget.
Projektet var meget stort med udskiftning og kloakseparering for 250 boliger på 10 veje i Starup til en samlet projektsum på godt kr. 30 mio., som Nørgaard Anlæg har løst præcist i overensstemmelse med krav og tidsplan.
Et meget vigtig krav fra bygherrerne var at sikre en positiv borgerkontakt, således at borgerne i de berørte områder følte sig godt orienteret om, hvornår de kunne forvente opgravede veje, samt at de fik en positiv indstilling til projektet. Nørgaard Anlæg forestod en løbende kommunikation med samtlige berørte borgere med præcis angivelse af tidsplan og minimering af gener for borgerne.
Denne grundige orientering samt hensyntagen til borgerne gav et meget positivt forhold mellem medarbejdere og borgere, som gjorde det omfattende gravearbejde nemmere for Nørgaard Anlæg. Efterfølgende har borgerne tilkendegivet deres store tilfredshed gennem mange positive mails og bemærkninger til både Nørgaard Anlæg og bygherre.

Indhold i projekt:
• udskiftning af kloakledning
• separering af regn- og spildevand
• nyt ledningsnet til drikkevand
• ny vejbelægning

”En velfortjent ros til jer, og jeg må sige at det ser vi ikke så tit. Flot gået.”

Anne Munksgaard Pedersen, Projektingeniør, Provas

”… Vi har nu siden påske fået udført kloakarbejde på vores vej, og har derfor levet i sand, grus, støv m.v. som til tider ikke har været så rar, men vi vil gerne rette en rigtig stor tak til alle jeres medarbejdere, som har været utrolig flinke og fleksible, og altid smilende og venlige, hvilket har gjort det hele nemmere. Samtidig er de utrolig flittige, uanset vejret arbejder de uafbrudt. Håber I vil give dem en stor tak fra os.
Caja og Verner Harsdorf, Starup, sep. 2013

”… Det har været en stor fornøjelse at have jeres folk “rendende”. Altid smilende og klar på lidt “gas”…. – og ikke mindst meget opmærksomme på ikke at være mere i vejen end nødvendigt… Ligesådan var det en stor hjælp at folkene var så samarbejdsvillige i forbindelse med en stor fest vi skulle holde (man sørgede for at alt var klart, så der ikke var kaos i vores indkørsel). …
Jesper Aamand Enevoldsen, Haderslev, sep. 2013

”… Sikke nogle fantastiske medarbejdere I har i jeres firma. Vi har haft fornøjelsen (endda et stykke tid) og har ikke mødt et eneste surt menneske. Flot stykke arbejde, der er gjort her på Højvænget, hvor vi har nydt dialogen med jeres friske folk med en sund og god humor… Stor ros til alle. Syntes man kan mærke, at alle har det fint med hinanden. Gode chefer har gode medarbejdere, og det giver tilfredse kunder..”
Fam. Bollesen, Højvænget 10, sep. 2013