Bordbia

Klimasikring og etablering af rekreative områder ved Gl. Rens Pumpestation, Sønderborg

Bygherre: Sønderborg Kommune
Opgave udført sep. – dec. 2014

I forbindelse med klimaændringer og stigende regnmængder bliver det nødvendigt at klimasikre by- og landområder med vandaflednings- og opsamlingsanlæg. Området omkring Gl. Rens Pumpestation ved Sønderborg har risiko for oversvømmelser ved kraftige regnskyl, og Nørgaard Anlæg fik til opgave at levere en klimaløsning til opsamling af regnvand som tillige kunne anvendes som et rekreativt område for borgerne.
Anlægget ligger i et vådområde, hvilket gav nogle udfordringer til løsning af det omfattende gravearbejde. Det involverede udgravning af regnvandsbassin (naturlig sø) med vandingskanaler (åer) samt overløbskanal (å) ud i havet. Samtidig skulle såvel sø som vandløb have et helt naturligt udseende og forløb, hvilket Nørgaard Anlæg har leveret som ønsket. Målet er, at om 3 år skal området se 100% naturligt ud med en righoldig diversitet i flora og fauna, og dermed indgå som et rekreativt område med vandløb og søer for områdets borgere.

Indhold i projekt:
• anlæggelse af regnvandsbassin med naturligt udseende
• udgravning af naturlige aflednings-”vandløb” samt overløbskanal
• integration med naturen med tilpasning til omgivelserne

Resultat:
Projektet blev udført i.h.t. den opstillede tidsplan, endda under vanskelige forhold i et vådområde. Samtidig er området stærkt på vej til at få det naturlige udseende og diversitet som ønsket.