• qxif-facebook-square
  • qxif-linkedin
  • qxio-ios-telephone-outline75 42 27 85
  • qxio-ios-email-outlinemail@na-ribe.dk
Jordarbejde

Udgravninger, kældre, jordflytning, etablering af søer og mange andre projekter

Vores udgangspunkt for virksomheden har været jordarbejde, hvor vi med vores store maskinpark og erfaring har udført omfattende jordarbejder i hele regionen.

Opgaverne dækker bl.a. over udgravninger, kældre, jordflytning, etablering af søer og mange andre projekter, som involverer flytning af store mængder jord. I tilknytning til  jordarbejde kan vi tilbyde landscaping, hvor vi anvender den overskydende jord til til opbygning af spændende naturmiljøer med former samt beplantning. I større opgaver vil vi inddrage en landskabsarkitekt, som kan skabe det smukkeste resultat.

Hertil kan vi tilbyde håndtering af overskydende jord, grus og sten samt evt. rensning af forurenet jord – læs mere.
Endvidere leverer vi materiale til jordvolde som støjvolde ved f.eks. motorveje, afskærmning af områder, beskyttelse ved skydebaner samt andre projekter. Dette inkluderer tillige grus, flis og andre materialer til belægning og underlag.

Læs nogle af vores case stories HER.