• qxif-facebook-square
  • qxif-linkedin
  • qxio-ios-telephone-outline75 42 27 85
  • qxio-ios-email-outlinemail@na-ribe.dk
Jordhåndtering

Miljørigtig håndtering af jord og underlagsmaterialer

Jordflytning og -deponering skal være let og ukompliceret, og med Nørgaard Anlægs eget jordhåndteringsanlæg kan vi tilbyde en grøn og miljørigtig håndtering af jord – også forurenet jord – samt genbrug af materialer som grus, flis, asfalt, o.l.

Vi hjælper gerne omkring anmeldelse til jordflytning samt jordanalyser, og efter tilladelse foretager vi den ønskede opgave. Du kan læse mere om regler for jordhåndtering her:

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK

Se vores prisliste samt udfyld oplysningsskema + kort over jordhåndteringsanlæg

Levering af jord- og underlagsmaterialer

Vi leverer materiale til jordvolde som støjvolde ved f.eks. motorveje, afskærmning af områder, beskyttelse ved skydebaner samt andre projekter. Endvidere leverer vi grus, flis og andre materialer til belægning og underlag.

Analyse af jordprøver

Hos Nørgaard Anlæg kan vi selv foretage analyser af jordprøver, således at vi kan rådgive omkring den korrekte og miljørigtige håndtering af jord. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Læs nogle af vores case stories HER.