• qxif-facebook-square
  • qxif-linkedin
  • qxio-ios-telephone-outline75 42 27 85
  • qxio-ios-email-outlinemail@na-ribe.dk
Vej & trafik

Nørgaard Anlæg viser vejen…

Vejanlæg, rundkørsler og cykelstier er et kerneområde for Nørgaard Anlæg, hvor vi har udført opgaver for de fleste kommuner i Syddanmark samt private virksomheder som f.eks. veje i Lalandia-komplekset.

I vores grundige planlægningsfase ved vej- og trafikprojekter arbejder vi målrettet på et forløb, hvor vi generer trafikken mindst muligt. Det betyder, at vi først udfører alle udenomsarbejder, således at vi kan etablere selve vejarealerne på kortest mulig tid og til mindst mulige gene for trafikken.
Samtidig har vi kontakt med f.eks. myndigheder, trafikselskaber og politi omkring omkørsler og skiltning, således at trafikken kan afvikles smidigt og hurtigt.

Hensyn til naturområder og naboer

Et vigtigt aspekt i vores grønne tankegang er, at vi bevidst holder os så tæt på selve vejarealet for at undgå at forstyrre natur- eller landbrugsområder. Ofte drejer det sig om få meter til hver siden – også selvom udbudsmaterialet måske tillader et større arbejdsareal.

Samtidig sørger vi altid for at aflevere naturområder i samme – eller måske endda bedre stand – end da vi startede på et vej- eller trafikprojekt. VI kalder det omtanke og sund fornuft!

Læs nogle af vores case stories HER.